Política de Privacitat

Us preguem que llegiu atentament aquesta Política de Privacitat per conèixer la informació legal sobre l'ús que "UCI SERVICIOS PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS S.A." farà amb les dades personals que ens faciliteu a través de la pàgina web.

Quam parlem de les vostres dades personals ens referim a qualsevolr informació sobre la vostra persona, com per exemple, el nom i cognoms, el domicili, l'adreça de correu electrònic, si sou major d'edat o si esteu interessat de manera especial en algun dels nostres productes. Valorem molt que confieu en nosaltres, donem molta importància a la vostra privacitat i ens esforcem per protegir-la. Per això tractarem les vostres dades personals complint de manera estricta totes les exigències legals que ens són aplicables.

Tota la informació legal general sobre l'ús que donarem a les vostres dades personals, com ara qui hi pot accedi, si les conservarem o utilizarem per a altres finalitats diferents, amb quina base legal, així com els diferents drets que us assisteixen per llei per protegir la vostra privacitat i com podeu exercir-los, la trobareu en auesta Política de Privacitat. No obstant, si signeu qualsevol contracte amb nosaltres, hi inclourem tota la informació sobre privacitat que sigui aplicable al producte o servei que contracteu.

D'altra banda, i en relació amb el que us indicàvem en el paràgraf anterior, heu de saber que utilizem cookies (galetas). Són fitxers petits amb informació sobre la vostra navegació a la nostra pàgina Web i que tenen com a finalitat principal facilitar la navegació per la la pàgina web esmentada. Per conèixer tota la informació detallada sobre l'ús d'aquestes cookies i les dades que recollim mentres navegueu pel nostre lloc web, podeu visitar nostra Política de cookies

Si introduïm cap modificació en la Política de Privacitat que us pugui afectar d'alguna manera, com per exemple, si es preveu tractar les vostres dades per a finalitats diferents de les previstes, us ho notificarem abans de començar qualsevol activitat. No obstant això, és possible que la informació inclosa en aquesta Política de Privacitat es modifiqui en algun moment per la qual cosa,  per estar siempre informat sobre el tractament que donem a les vostres dades, us demanem que consulteu aquesta pàgina de tant en tant.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

L'entitat responsable del tractament de les vostres dades personals és «UCI SERVICIOS PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS S.A.» (en endavant «Comprarcasa»), amb domicili al carrer Retama, 3, 28045 Madrid, Espanya.

Adreça de correu electrònic: comprarcasa@comprarcasa.com

Telèfon: 91 206 37 87

Amb quina finalitat i base legal utilitzem les vostres dades?

A Comprarcasa tractarem les vostres dades amb la finalitat d'oferir-vos una atenció més personalitzada. Concretament, per poder-vos  donar resposta i atendre qualsevol consulta o sol-licitud que ens formuleu, i oferir-vos tota la informació que ens requeriu (tant sobre els nostres serveis com sobre els que, tot i ser de terceres empreses, tramitem des de Comprarcasa). En aquest sentit, i per exemple, tractarem les vostres dades per resoldre els suggeriments, les queixes i les reclamacions que pugueu presentar davant el Serveio d'Atenció al client (comprarcasa@comprarcasa.com) o el Defensor del Client de Comprarcasa (clientes@comprarcasa.com) a través de les seves adreces electròniques de contacte respectives o per correu postal.

Tal com us detallem a continuació, segons l'ús que vulguem donar en cada caso a les vostres dades personals, la base legal que ens permetrà tractar-les serà diferent. Així:

a)    Interès legítim:

D'una banda, tractarem les vostres dades personals per prestar-vos ajuda cada vegada que ens sol-liciteu informació sobre els nostres serveis, així com per atendre els suggeriments, les queixes i les reclamacions que ens remeteu a través de qualsevol dels nostres telèfons de contacte o de les nostres adreces electròniques. Així mateix, necessitarem tractar la vostra informació, com per exemple el currículum, quan ens la proporcioneu per poder treballar amb nosaltres.

D'altra banda. en els casos en que us oferim una eina de simulació a través de la nostra pàgina web, únicament us sol-licitarem les dades necessàries per poder-nos posar en contacte en relació amb el vostre resultat.

En aquests casos entenem que a Comprarcasa tenim un interès legítim per utilitzar la informació que ens faciliteu. Pensem que l'interès que tenim per utilizar les vostres dades no danya la vostra privacitat ni perjudica les vostres expectatives d'intimitat. Si no fos així, us preguem que no dubteu a indicar-nos-ho.

b)    Compliment de la relació contractual:

D'altra banda, si així ens ho sol-liciteu, també podrem tractar les vostres dades per facilitar-vos la contractació de qualsevol dels nostres serveis. Així, per ejxmple, necessitarem tractar les vostres dades personals per gestionar el vostre registre com a col-laborador professional o client a la nostra pàgina web. En aquests casos, ens caldrà tractar les vostres dades personals per poder-vos prestar els serveis que ens hàgiu sol-licitat.

c)    Compliment d'una obligació legal:

També pot ser que, de vegades, hàgim d'utilitzar les vostres dades personals per complir determinades obligacions legals que ens siguim aplicables; en aquests casos, i en tant que sigui possible, us ho comunicarem de la norma que ens ho imposa.

d)    Consentiment:

Per tractar les vostres dades per a qüestions que no siguim necessàries per complir el contracte o que no siguim legalment obligatòries, o per a les quals no tinguem un interès legítim, necessitarem tenir la vostra autorització prèvia. Quan passi això us informarem detalladament de com i per a quines finalitats volem utilizar les vostres dades. Així, per exemple, sempre que ens ho hàgiu autoritzat, tractarem les vostres dades personals per enviar-vos comunicacions comercials, adaptades als vostres interessos i necessitats, sobre serveis inmobiliaris per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Compartirem les vostres dades personals amb algú?

Nosaltres som l'entitat legalment responsable de la recollida, utilització, conservació i eliminació, quan escaigui, de les vostres dades. Per tant, i per regla general, les vostres dades només les utilitzarem a Comprarcasa, i no les cedirem a cap tercer; només ho farem quan sigui legalment obligatori (per exemple, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o als Jutjats i Tribunals), quan ens hàgiu autoritzat de manera expressa, o quan respongui a un interès legítim tant seu com de Comprarcasa. Tret d'aquests casos, no comunicarem a cap tercer la informació que ens faciliteu.

No obstant això, sí que hem de precisar que en el cas que utilitzeu la nostra eina Valora, amb les seves condicions de privacitat específiques, les vostres dades seran cedides a las agències amb què Comprarcasa mantingui acords de col-laboració, perquè un agent especialitzat us assessori en la valoració del vostre habitatge.

A més, també volem que sapigueu que si altres societats del Grupo UCI estan directament implicades en la gestió que ens hàgiu sol-licitat, aquestes també podran tractar les vostres dades personals per atendre la vostra petició.

Així mateix, a Comprarcasa comptem amb la col-laboració de tercers proveïdors de serveis de suport que, de manera ocasional, pot ser necessari que tinguin accés a les vostres dades personale. Ens referim, per exemple, a empreses proveïdores de serveis tecnològics o informàtics o empresas de seguretat. Quan ens faciliteu les vostres dades personals, ens autoritzeu a tractar i compartir la vostra informació amb aquests col-laboradors. En aquest sentit, volem aclarir que subscriurem amb aquests proveïdors el contracte corresponent mitjançant el qual els imposarem, entre d'altres, l'obligació d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades a les quals accedeixin únicament per complir el nostre encàrrec i les nostres instruccions, i suprimir-les o retornar-les un cop acabin els seus serveis.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

A Comprarcasa conservarem la informació que ens faciliteu durant el temps estrictament necessari per gestionar i respondre a allò que ens hàgiu sol-licitat. Una vegada les vostres dades ja no siguin neceasàries per a la finalitat per a la qual ens les vau facilitar, només les conservarem per poder-les posar a disposició dels Jutjats i Tribunals per si hagués cap reclamació. Aquestes dades les conservarem, però degudament bloquejades i tan sols amb aquesta finalitat.

És possible que tinguem l'obligació legal (per exemple, relativa a la prevenció de blanqueig de capitals) de conservar les vostres dades durant un període de temps més llarg si heu contractat algun dels nostres serveis. En aquest cas, us informarem sobre durant quant de temps hem de conservar i utilizar les vostres dades personals.

Finalment, confiem que totes les dades personals que ens proporcioneu són certes i exactes, així com que us comprometeu a notificar-nos-en qualsevol canvi o modificació, si fos necesari. Si en algun moment ens aporteu dades personals de tercers, sereu el responsable d'haver-les facilitat i d'haver obtingut el seu consentiment per donar-nos aquestes dades i que siguin tractades d'acord amb la nostra Política de Privacitat.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a Comprarcasa estem tractant dades personals que us concerneixen, o no i, en aquest cas, a accedir a les vostres dades personals, així com a sol-licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol-licitar.ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin neceassàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Aquests drets els podreu exercir mitjançant un correu electrònic dirigit a l'adreça següent: privacidad@uci.com, o a l'Apartat de Correus 1160 28080 - Madrid

En determinades circumstàncies, podreu sol-licitar la limitació del tractament de les vostres dades mitjançant un correu electrònic dirigit a l'adreça següent: privacidad@uci.com, o a l'Apartat de Correus 1160 28080 - Madrid, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En el cas que hàgiu autoritzat l'elaboració de perfils i això es faci íntegrament mitjançant un procediment automatitzat, podreu sol-licitar un tractament no automatitzat, expressar el vostre punt de vista i impugnar les decisions basades en aquests perfils, mitjançant un correu electrònic dirigit a l'adreça següent: privacidad@uci.com, o a l'Apartat de Correus 1160 28080 - Madrid.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades, mitjançant un correu electrònic remès a: privacidad@uci.com, o a l'Apartat de Correus 1160 28080 - Madrid.

L'interessat podrà sol-licitar la portabilitat de les seves dades per que tal que aquestes siguin remeses directament a l'entitat que ell designi  en un format electrònic. 

L'interessat pot retirar, des d'ara i en qualsevol altre moment posterior, el consentiment atorgat per el tractament mitjançant correu electrònic adreçant-se a: privacidad@uci.com, o l'Apartat de Correus 1160 28080 - Madrid.

L'interessat pot reclamar davant Comprarcasa o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades), especialment quan no hagi quedat satisfet en l'exercici dels seus drets, mitjançant un escrit dirigit al carrer Retama, 3, 28045, Madrid o a través del web https://www.aepd.es

Qui és el Delegat de Protecció de Dades de Comprarcasa?

A Comprarcasa hem nomenat una persona, el Delegat de Protecció de Dades, per protegir la vostra privacitat i intimitat, així com per garantir que complim totes les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tant l'espanyola com l'europea.

Aquesta persona és l'encarregada de facilitar-vos tota la informació que necessiteu sobre les vostres dades personals. Si us hi heu de posar en contacte, ho podeu fer a través de l'adreça de correu electrònico: dpo@uci.com